SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SLOVENIJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA spletne trgovine Mizarstvo Zupanc d.o.o., ki veljajo od 19.3.2018

 

1. člen

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje Mizarstvo Zupanc d.o.o. (v nadaljevanju Mizarstvo Zupanc). Podjetje je priglašeno za opravljanje dejavnosti na dan 05.05.2017, matična št: 7286066000, davčna št.: SI56700113. Zastopa ga direktor Simon Zupanc. Podjetje je univerzalni pravni naslednik podjetja Mizarstvo Zupanc Antonija s.p..

 

2. člen

Splošni pogoji spletne trgovine Mizarstvo Zupanc so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

 

3. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

• z gotovino ob prevzemu

• z nakazilom na transakcijski račun podjetja Mizarstvo Zupanc

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

 

4. člen

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju Mizarstvo Zupanc odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Kazen v primeru posredovanja netočnih podatkov je 2.500,00 EUR.

 

5. člen

Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

 

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

 

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Prav tako si podjetje Mizarstvo Zupanc  pridržuje pravico do odstopa od prodaje pred potrditvijo naročila.

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

 

6. člen

Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico, da v petnajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Mizarstvo Zupanc o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe ( npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Za odstop od pogodbe, lahko uporabite obrazec, ki ga najdete na tej spletni strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915. Pošljete ga na sedež podjetja: Dolenja vas 70, 4227 Selca ali po elektronski pošti: info@zupanc-mizarstvo.si

V primeru odstopa od pogodbe mora podjetje Mizarstvo Zupanc najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen, če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobene primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne na sedež podjetja Mizarstvo Zupanc d.o.o., Dolenja vas 70, 4227 Selca brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. V primeru, da vrnjeno blago ni v enakem stanju, kot pri prevzemu, ima prodajalec pravico, da od kupca naknadno zahteva plačilo odškodnine v sorazmerju z zmanjšano vrednostjo vrnjenega izdelka, o čemer mora kupca ustrezno obvestiti.

 

7. člen

S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se podjetje Mizarstvo Zupanc kot prodajalec zaveže po posredniku pri prodaji izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in podjetje Mizarstvo Zupanc po posredniku pri prodaji opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente v skladu z zakonom.

 

8. člen

Cena in plačilni roki

 

Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. V primeru naročila preko interneta v času objavljenega internetnega popusta, se na ceno naročenega izdelka, ki ni v akciji, prizna internetni popust.

 

Kupec poravna celotno kupnino pri posredniku pri prodaji, na TRR št. 0209 3026 2357 522 odprt pri NLB d.d, oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.

 

9. člen

Dostava

 

V primeru, da podjetje Mizarstvo Zupanc izdelek dostavi na želeni naslov kupca, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave znaša 10,00 EUR ne glede na kraj in velikost, težo ali ceno izdelka. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

 

Ob dostavi izdelka na želeni naslov se kupcu preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun/prevzemnica, garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Original sklenjene pogodbe hrani podjetje Mizarstvo Zupanc na sedežu družbe.

 

Brezplačna dostava

Stroška dostave se ne plača, če se blago prevzame osebno v naši poslovalnici v Dolenji vasi ali če je naročena vrednost blaga večja od 500,00 EUR

 

 

10. člen

Garancija

 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

Proizvajalec je, v skladu z zakonom, dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

 

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

 

 

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

 

 

11. člen

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

 

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

 

12. člen

Postopek nakupa

1. Naročilo v čakalni vrsti:  Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tem koraku ima kupec v roku 2 ur možnost preklicati naročilo.

2. Naročilo potrjeno:  Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

3. Blago odposlano Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

Spletna trgovina predvideva nakup gospodinjskih aparatov za kupce iz Slovenije, možnost nakupa pa imajo tudi kupci iz drugih držav članic EU. Za nakup je potrebno poklicati na telefonsko številko 04 510 33 55, da se dogovorimo za način nakupa.

Naročilo kupca se v elektronski obliki nahaja na sedežu podjetja Mizarstvo Zupanc d.o.o., Dolenja vas 70, 4227 Selca. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na naslov info@zupanc-mizarstvo.si ali po telefonu 04 510 33 55.

 

13. člen

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

 

Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

 

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.

 

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti. Če želite blago vrniti na naše stroške, se morate o tem dogovoriti s pristojnim iz podjetja Mizarstvo Zupanc, ki bo na vaš naslov poslal kurirja, ki bo prevzel blago. Drugačen način vračila na naše stroške ni možen. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

13.a člen

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

14. člen

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti, ki je paket dostavila. To storite tako, da paket prinesete na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ste ga prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite reklamacijski zapisnik ali pokličete pristojno pošto, da Vam sami pošljejo poštarja ali pokličete v podjetje Mizarstvo Zupanc in Vam oni pošljejo poštarja.

 

15. člen

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v katalogu, na internetni strani in ostalih oglasih, brez predhodne najave.

 

16. člen

V primeru težav nas pokličite na telefonsko številko 04 510 33 55 ali pošljete elektronsko sporočilo na: info@zupanc-mizarstvo.si.

Skladno z zakonskimi normativi Mizarstvo Zupanc d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. S klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

 

17. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 19.3.2018 in veljajo do preklica.

 

Zupanc Simon

Direktor